Transakcijska analiza (TA) je celovita teorija osebnosti in psihoterapevtski pristop za osebnostno rast in doseganje osebne spremembe. Njena bistvena značilnost je, da na enostaven in razumljiv način razlaga kompleksne koncepte in uporabnikom ponuja številna orodja, s pomočjo katerih lahko razumejo in spreminjajo sebe ter svoje odnose z drugimi

V uporabo ponudi teorijo osebnosti, razvojno teorijo, teorijo komunikacije oziroma socialne interakcije in medsebojne povezanosti. O Transakcijski analizi lahko preberemo, da znotraj svojih konceptov zagotavlja tudi teorijo oziroma razlago psihopatoloških fenomenov, vendar jo od drugih psihoterapevtskih pristopov po mojem mnenju loči ravno to, da te fenomene poimenuje na mnoge bolj prijazne načine in se tako izogne pogosto škodljivemu diagnosticiranju in negativnemu označevanju posameznikov. Na ta način klientu že v sami osnovi ponudi razbremenitev in ga opogumi, da lažje stopi na pot osebne spremembe.

Transakcijska analiza je ena od prvih naslednic psihoanalize, iz katere tudi izhaja. V praksi se uporablja kot psihoterapija, utemeljena je na klinčno uporabnih principih, njeno zanesljivost in verodostojnost pa potrjuje tudi sodoben razvoj nevroznanosti. Uporablja se lahko za obravnavo vseh oblik duševnih težav in tudi kot pripomoček za osebnostno rast. Model ego-stanj predstavlja kompleksno vendar jasno teorijo osebnosti, saj razloži posameznikovo strukturo osebnosti in njegovo funkcioniranje (mišljenje, čustvovanje, vedenje). Življenjski scenarij (Life-script) ponuja slikovito razlago, kako se v odnosih z našimi pomembnimi bližnjimi tekom zgodnjega razvoja oblikujejo predstave o sebi, drugih in svetu, na podlagi katerih razvijemo tipične vzorce mišljenja, čustvovanja in vedenja. Le-ti izvirajo iz naše preteklosti in vplivajo na naše funkcioniranje v sedanjosti. Metode in tehnike Transakcijske analize so primerne in učinkovite za delo s posamezniki, skupinami, pari in družinami, številni njeni koncepti pa pomagajo razumeti tudi večje sisteme, zato je zelo uporabna tudi na področju organizacijske psihologije in coachinga. Teorija komunikacije s svojo analizo transakcij ponuja širok vpogled v razumevanje medosebnih odnosov. Uporabna ni zgolj v psihoterapiji, ampak ima neprecenljivo uporabno vrednost pri preučevanju vseh oblik sistemov (šola, podjetje, skupnost, …). Eden izmed najbolj poznanih konceptov, ki izhajajo iz teorije komunikacije je koncept iger. Slednjega si radi izposodijo številni terapevtski in tudi drugi teoretični pristopi.

Zakaj me Transakcijska analiza prepriča in kako jo uspešno vnašam v vsa področja svojega dela? Razvila se je na treh temeljnih filozofskih predpostavkah, s katerimi se lahko tudi sama poistovetim.

»Ljudje smo OK« oziroma ljudje so v svojem bistvu dobri in vredni, kar tudi sama globoko verjamem in čutim. Tudi zato sem aktivna zagovornica nevrorazličnosti in poudarjam, da smo si različni umi med sabo enakovredni in predvsem, da se lahko eden od drugega učimo in vzajemno rastemo ter se duhovno razvijamo. Tej predpostavki pri svojem delu v praksi dodam Jungovo tipologijo osebnosti – 16 tipov osebnosti, ki človeško različnost opiše na sprejemajoč in sočuten način.

»Ljudje imamo kapaciteto za razmišljanje«, kar sicer ne drži za popolnoma vse ljudi, saj določene razvojne motnje ali travme in poškodbe kapaciteto za mišljenje znižujejo, vendar menim, da v splošnem sposobnost mišljenja žal pogosto podcenjujemo. Velika večina ljudi je sposobna samostojno razmišljati, sklepati, načrtovati, sprejemati odločitve, razumeti posledice, torej prevzeti odgovornost zase ter polno in aktivno živeti svoje življenje. To misel bom v povezavi z nevrorazličnostjo, avtizmom in aspergerjevim sindromom razvila v posebnem utrinku, ta trenutek pa morda le preblisk, da sem v zadnjih letih srečala ogromno drugačnih, ki so aktivno, odgovorno, zelo premišljeno in modro živeli svoj vsakdan in marsičesa sem se lahko od njih naučila. Klasični psihološki testi bi verjetno njihovo inteligentnost ocenili kot podpovprečno in našli bi se oz. so se strokovnjaki, ki so močno dvomili v njihovo sposobnost mišljenja …

»Ljudje se sami odločamo o svoji usodi in imamo možnost spreminjanja svojih odločitev« je predpostavka, ki je močno uglašena z najnovejšimi dognanji kvantne fizike in v meni odmeva skupaj s koncepti globinske kvantne terapije. Zavedanje in sprejetje te filozofije prinaša odgovornost in hkrati svobodo.

Ta spoznanja in izkušnje želim deliti z vami ter tako odstirati povsem nove in brezmejne možnosti za rast in razvoj. Verjamem, da je za polno uresničitev lastnih potencialov potrebno in predvsem MOŽNO posodobiti zastarele življenjske strategije, ki smo jih bodisi prinesli s sabo v to življenje bodisi podedovali bodisi razvili kot otroci in temeljijo na disfunkcionalnih predstavah o sebi, drugih in svetu. V jeziku transakcijske analize temu pravimo, da »izstopimo« iz skripta in dosežemo avtonomijo. Del avtonomije so ozaveščenost, spontanost, empatija, sposobnost bližine in globoka povezanost.

Aleana

PSIHOTERAPIJA, PSIHOLOŠKO SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Ime Aleana izvira iz hebrejščine in pomeni razvoj, rast, dvigovanje. Vsakdo ima v sebi neomejene razvojne in duhovne možnosti. Kot terapevt – sopotnik želim posamezniku pomagati, da ozavesti notranje vire moči, razvije svoje sposobnosti ter se samoaktualizira na želenih življenjskih področjih. Pri delu dajem poudarek celovitemu pristopu, zato se v obravnavi posameznika osredotočam na fizični, razumski, čustveni in duhovni vidik.

STOPITE V STIK