Psihoterapija

Psihoterapija je proces zdravljenja duše, ki se odvija znotraj sočutnega in razumevajočega terapevtskega odnosa. Vsak človek je v določenem trenutku življenja postavljen pred izziv, ki tako ali drugače zamaje njegov običajen in ustaljen ritem.

Čustvene stiske, stres, nepričakovani življenjski dogodki in drugi različni problemi, ki jih posameznik ne zmore razrešiti sam, lahko vodijo v resne zdravstvene težave in duševne bolezni. V Aleani ponujamo individualno, partnersko, družinsko in skupinsko psihoterapijo. K nam se lahko vključijo osebe starejše od 14 let, pri čemer v obravnavo mladoletnih praviloma vzporedno vključimo tudi starše ali skrbnike.

Individualno terapijo nudimo v obliki psihološkega svetovanja ali psihoterapije. Namenjena je osebam, ki so se znašle v aktualni stiski ali jih pestijo posledice v preteklosti doživetih travm. Meja med psihološkim svetovanjem in psihoterapijo je tanka in v praksi se obe metodi pogosto prepletata.

Psihološko svetovanje je namenjeno ljudem z vsakdanjimi življenjskimi izzivi, kot so vzgojni problemi, soočanje z dnevnimi stresnimi situacijami, osebnostne krize ter sprejemanje prelomnih življenjskih odločitev. Posameznik v razgovoru s strokovnjakom razvija nove poglede na situacijo in išče ustreznejše načine za razrešitev aktualnega problema.

Psihoterapija v primerjavi s psihološkim svetovanjem traja dalj časa in poleg usmerjenosti na aktualen problem praviloma vključuje tudi razkrivanje preteklih dogodkov, ozaveščanje potlačenih čustev in pomaga posamezniku spremeniti temeljna omejujoča prepričanja o sebi, drugih ljudeh in svetu. Psihoterapevt je za izvajanje psihoterapije dodatno usposobljen. Poleg poznavanja psihoterapevtskih tehnik, ki spodbujajo spremembo pri klientu, ga mora odlikovati tudi odlično poznavanje psihologije osebnosti, psihopatologije in nevroznanosti.

Kdo se lahko vključi v individualno obravnavo?

 • Posamezniki, ki iz različnih vzrokov trenutno težje obvladujejo svoje življenje (stres, izgorelost, vzgojne težave, težave v odnosih, izguba bližnjega, strah in tesnoba, dolgotrajna žalost, zaskrbljenost za prihodnost)
 • Posamezniki, ki imajo težave pri prepoznavanju in izražanju čustev
 • Osebe, ki majo težave v duševnem zdravju (depresije, anksioznosti, fobije, psihoze)
 • Posamezniki z različnimi oblikami kemičnih ali nekemičnih zasvojenosti (alkohol, prepovedane droge, odnosi, spolnost, igre na srečo, in tehnologije)
 • Osebe po poskusu samomora
 • Svojci po samomoru ali poskusu samomora bližnjega
 • Svojci oseb z osebnostnimi motnjami (border-line ali narcisizem)
 • Mladostniki in odrasli iz spektra avtizma ali ostalih nevroraznolikosti (ADHD, disleksija, dvojno izjemni)
 • Osebe, ki želijo bolje spoznati same sebe, okrepiti samozavedanje in stremijo k osebnostni in duhovni rasti
 • Edukanti / specializanti Transakcijske analize in drugih terapevtskih smeri

Psihoterapija za pare, družine in skupine

Poleg individualne terapije v Aleani obravnavamo tudi pare, družine in skupine. Tako kot so na eni strani odnosi vir lepega in ljubečega, so na drugi strani lahko izvor trpljenja in bolečine. V primarni družini otrok dobi prve izkušnje, ki oblikujejo njegovo osebnost, čustvovanje in vedenje. S tem paketom informacij, spominov in nezavednih vsebin vstopi v vse nadaljnje odnose v življenju. Naučene vzorce nato praviloma ponavlja v partnerstvu in v kasnejši družini, kjer izkušnje prenaša na svoje otroke. Kadar ti vzorci ustvarjajo pretiran stres ali neobvladljive probleme, lahko bodisi nakazujejo ali pa vodijo v resne duševne težave. V teh primerih se partnerja, starša ali družina lahko vključijo v partnersko ali družinsko terapijo.

Psihoterapija

Psihoterapija je proces zdravljenja duše, ki se odvija znotraj sočutnega in razumevajočega terapevtskega odnosa. Vsak človek je v določenem trenutku življenja postavljen pred izziv, ki tako ali drugače zamaje njegov običajen in ustaljen ritem.

Čustvene stiske, stres, nepričakovani življenjski dogodki in drugi različni problemi, ki jih posameznik ne zmore razrešiti sam, lahko vodijo v resne zdravstvene težave in duševne bolezni. V Aleani ponujamo individualno, partnersko, družinsko in skupinsko psihoterapijo. K nam se lahko vključijo osebe starejše od 14 let, pri čemer v obravnavo mladoletnih praviloma vzporedno vključimo tudi starše ali skrbnike.

Individualno terapijo nudimo v obliki psihološkega svetovanja ali psihoterapije. Namenjena je osebam, ki so se znašle v aktualni stiski ali jih pestijo posledice v preteklosti doživetih travm. Meja med psihološkim svetovanjem in psihoterapijo je tanka in v praksi se obe metodi pogosto prepletata.

Psihološko svetovanje je namenjeno ljudem z vsakdanjimi življenjskimi izzivi, kot so vzgojni problemi, soočanje z dnevnimi stresnimi situacijami, osebnostne krize ter sprejemanje prelomnih življenjskih odločitev. Posameznik v razgovoru s strokovnjakom razvija nove poglede na situacijo in išče ustreznejše načine za razrešitev aktualnega problema.

Psihoterapija v primerjavi s psihološkim svetovanjem traja dalj časa in poleg usmerjenosti na aktualen problem praviloma vključuje tudi razkrivanje preteklih dogodkov, ozaveščanje potlačenih čustev in pomaga posamezniku spremeniti temeljna omejujoča prepričanja o sebi, drugih ljudeh in svetu. Psihoterapevt je za izvajanje psihoterapije dodatno usposobljen. Poleg poznavanja psihoterapevtskih tehnik, ki spodbujajo spremembo pri klientu, ga mora odlikovati tudi odlično poznavanje psihologije osebnosti, psihopatologije in nevroznanosti.

Kdo se lahko vključi v individualno obravnavo?

 • Posamezniki, ki iz različnih vzrokov trenutno težje obvladujejo svoje življenje (stres, izgorelost, vzgojne težave, težave v odnosih, izguba bližnjega, strah in tesnoba, dolgotrajna žalost, zaskrbljenost za prihodnost)
 • Posamezniki, ki imajo težave pri prepoznavanju in izražanju čustev
 • Osebe, ki majo težave v duševnem zdravju (depresije, anksioznosti, fobije, psihoze)
 • Posamezniki z različnimi oblikami kemičnih ali nekemičnih zasvojenosti (alkohol, prepovedane droge, odnosi, spolnost, igre na srečo, in tehnologije)
 • Osebe po poskusu samomora
 • Svojci po samomoru ali poskusu samomora bližnjega
 • Svojci oseb z osebnostnimi motnjami (border-line ali narcisizem)
 • Mladostniki in odrasli iz spektra avtizma ali ostalih nevroraznolikosti (ADHD, disleksija, dvojno izjemni)
 • Osebe, ki želijo bolje spoznati same sebe, okrepiti samozavedanje in stremijo k osebnostni in duhovni rasti
 • Edukanti / specializanti Transakcijske analize in drugih terapevtskih smeri

Psihoterapija za pare, družine in skupine

Poleg individualne terapije v Aleani obravnavamo tudi pare, družine in skupine. Tako kot so na eni strani odnosi vir lepega in ljubečega, so na drugi strani lahko izvor trpljenja in bolečine. V primarni družini otrok dobi prve izkušnje, ki oblikujejo njegovo osebnost, čustvovanje in vedenje. S tem paketom informacij, spominov in nezavednih vsebin vstopi v vse nadaljnje odnose v življenju. Naučene vzorce nato praviloma ponavlja v partnerstvu in v kasnejši družini, kjer izkušnje prenaša na svoje otroke. Kadar ti vzorci ustvarjajo pretiran stres ali neobvladljive probleme, lahko bodisi nakazujejo ali pa vodijo v resne duševne težave. V teh primerih se partnerja, starša ali družina lahko vključijo v partnersko ali družinsko terapijo.

Kontaktirajte nas!

Za uvodni termin pošljite elektronsko sporočilo na info@aleana.si ali nas pokličite.

Srečanje je možno zgolj po predhodnem dogovoru!

Skozi nevihto svojih misli poiščite obalo notranjega miru!

Spletna stran Aleana.si © XWEB