Izobraževanje

V Aleani v okviru naših storitev posebno skrb namenjamo pripravi izobraževalnih vsebin. V ta namen se stalno strokovno izpopolnjujemo, sledimo novostim in raziskavam ter spremljamo razvoj stroke pri nas in v tujini.

Spoznanja obenem uspešno vnašamo v terapevtsko delo, s čimer sproti preverjamo učinkovitost, kakovost in dejansko uporabnost novo osvojenih praks. Naše vodilo pri pripravi izobraževanj je podkrepljenost teoretičnih vsebin s konkretnimi izkušnjami in praktičnimi primeri. Posredovanje znanja in večletnih izkušenj je eno od naših poslanstev preko katerega uresničujemo naše vrednote: usmerjenost v strokovnost, kvaliteto, povezovanje in sodelovanje.

Izobraževanja za strokovne delavce in organizacije so namenjena pridobivanju in poglabljanju specializiranega znanja iz področja psihologije, psihoterapije in nevrorazličnosti. Vsako naše izobraževanje je individualno pripravljeno in vedno prilagojeno aktualnim potrebam posameznikov in skupine. Sodelujemo s srednjimi in višjimi šolami, organizacijami iz področja socialnega varstva in zaposlovanja ranljivih skupin ter z gospodarskim sektorjem.

Znanje je zaklad, ključ do njega pa je praksa.   – Lao Tse

V gospodarskem sektorju sodelujemo s tistimi podjetji, ki prepoznavajo pomen negovanja človeških virov za doseganje tržnega in finančnega uspeha organizacije ter podpirajo zaposlovanje nevroraznolikih. Izobraževalne vsebine, ki jih organiziramo za kliente in druge interesente, so namenjene opolnomočenju, doseganju avtonomije, prevzemanju odgovornosti za bolj ustvarjalno in polno življenje, poglabljanju medsebojne povezanosti in krepitvi vezi v skupnosti. Prizadevamo si, da so udeleženci aktivno vključeni v proces pridobivanja znanja, zato poleg običajnih predavanj in seminarjev pripravljamo tudi dinamične in interaktivne treninge, delavnice ter različne workshope.
Izbirate lahko med spodaj naštetimi vsebinami ali nam zaupate izzive, s katerimi se srečujete, nato pa bomo z največjim veseljem za vas oblikovali povsem personalizirano predavanje, seminar ali delavnico. Tako bomo še bolj uspešno naslovili potrebe, ki jih prepoznavate pri sebi oziroma v svojem delovnem okolju.

Nekaj predlaganih naslovov za vas:

 • Avtizem in Aspergerjev sindrom: značilnosti, prepoznavanje, oblike pomoči
 • Nevroraznolikost in senzorne posebnosti
 • Srečanje dveh svetov – terapevtski vikend maraton za nevroraznolike družine
 • Posebne družine: kako razumeti in podpreti starše otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami
 • Avtizem v psihoterapiji in svetovalnem delu: zakaj obstoječe tehnike niso učinkovite in kako jih prilagoditi
 • Starševstvo zdaj in v prihodnje: sočutje, čuječnost in vzgoja, ki podpira razvoj možganov
 • Zasvojenost, temeljni vidiki, razumevanje razvoja, vloga travme, družinske dinamike in podpora pri zdravljenju
 • Prednosti in pasti sodobnih tehnologij: da uporaba ne postane zloraba
 • Varnost – pot do stika s sabo in drugimi: polyvagalna teorija v praksi
 • Ljubeče odpuščanja družinskih travm – vikend delavnica
 • Psihološke igre: od manipulacije k iskrenosti in bližini
 • Komunikacija
 • Vodenje
 • Hrana, gibanje, življenjski slog in duševno zdravje: celostna psihoterapija
 • Zaposlovanje ranljivih skupin: izzivi in prednosti raznolikega delovnega okolja

V preteklih letih smo za naročnike, partnerje in druge sodelavce uspešno izvedli naštete vsebine:

 • Vključevanje dijakov z Aspergerjevim sindromom (SŠ PET, Društvo ASPI, Kongres vzgojiteljev)
 • Skupnostno delo ter delo s svojci (ZIZRS, Zaposlitvena rehabilitacija)
 • Izzivi pri spremljanju učencev, dijakov in študentov z avtizmom (ZIZRS, Prehod mladih)
 • Pomoč mladostnikom in odraslim z avtizmom (SCA MB)
 • Avtizem in empatija (Združenje Bodi zdrav)
 • Asistent – sopotnik družine z avtizmom (Zavod Modri december)
 • Avtizem in delo z družino (Teološka fakulteta)
 • Avtizem – uvodno predavanje za strokovnjake na področju socialnega varstva (SVZ)
 • ASPI in izzivi odraščanja (Zavod modri december)
 • Log-in ali log-out? (Kongres vzgojiteljev)
 • Dostop do nedostopnih (Društvo vzgojiteljev DD)
 • Zasvojenost v kontekstu zaposlovanje in zaposlitvene rehabilitacije (Zavod Šentprima)
 • Skrita omama (Knjižnica Bežigrad)
 • Kako do stika brez stika (Društvo vzgojiteljev)
 • Vzgojitelj – Opora in kažipot ob poti mladostnikovega razvoja mimo pasti sodobnega časa (Društvo vzgojiteljev)
 • Avtizem v psihoterapiji in svetovalnem delu (SKZP)
 • Relacijska Transakcijska Analiza – Od transakcij k odnosom (Center Persona)

Izobraževanje

V Aleani v okviru naših storitev posebno skrb namenjamo pripravi izobraževalnih vsebin. V ta namen se stalno strokovno izpopolnjujemo, sledimo novostim in raziskavam ter spremljamo razvoj stroke pri nas in v tujini.

Spoznanja obenem uspešno vnašamo v terapevtsko delo, s čimer sproti preverjamo učinkovitost, kakovost in dejansko uporabnost novo osvojenih praks. Naše vodilo pri pripravi izobraževanj je podkrepljenost teoretičnih vsebin s konkretnimi izkušnjami in praktičnimi primeri. Posredovanje znanja in večletnih izkušenj je eno od naših poslanstev preko katerega uresničujemo naše vrednote: usmerjenost v strokovnost, kvaliteto, povezovanje in sodelovanje.

Znanje je zaklad, ključ do njega pa je praksa.    – Lao Tse

Izobraževanja za strokovne delavce in organizacije so namenjena pridobivanju in poglabljanju specializiranega znanja iz področja psihologije, psihoterapije in nevrorazličnosti. Vsako naše izobraževanje je individualno pripravljeno in vedno prilagojeno aktualnim potrebam posameznikov in skupine. Sodelujemo s srednjimi in višjimi šolami, organizacijami iz področja socialnega varstva in zaposlovanja ranljivih skupin ter z gospodarskim sektorjem. V gospodarskem sektorju sodelujemo s tistimi podjetji, ki prepoznavajo pomen negovanja človeških virov za doseganje tržnega in finančnega uspeha organizacije ter podpirajo zaposlovanje nevroraznolikih. Izobraževalne vsebine, ki jih organiziramo za kliente in druge interesente, so namenjene opolnomočenju, doseganju avtonomije, prevzemanju odgovornosti za bolj ustvarjalno in polno življenje, poglabljanju medsebojne povezanosti in krepitvi vezi v skupnosti. Prizadevamo si, da so udeleženci aktivno vključeni v proces pridobivanja znanja, zato poleg običajnih predavanj in seminarjev pripravljamo tudi dinamične in interaktivne treninge, delavnice ter različne workshope.
Izbirate lahko med spodaj naštetimi vsebinami ali nam zaupate izzive, s katerimi se srečujete, nato pa bomo z največjim veseljem za vas oblikovali povsem personalizirano predavanje, seminar ali delavnico. Tako bomo še bolj uspešno naslovili potrebe, ki jih prepoznavate pri sebi oziroma v svojem delovnem okolju.

Nekaj predlaganih naslovov za vas:

 • Avtizem in Aspergerjev sindrom: značilnosti, prepoznavanje, oblike pomoči
 • Nevroraznolikost in senzorne posebnosti
 • Srečanje dveh svetov – terapevtski vikend maraton za nevroraznolike družine
 • Posebne družine: kako razumeti in podpreti starše otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami
 • Avtizem v psihoterapiji in svetovalnem delu: zakaj obstoječe tehnike niso učinkovite in kako jih prilagoditi
 • Starševstvo zdaj in v prihodnje: sočutje, čuječnost in vzgoja, ki podpira razvoj možganov
 • Zasvojenost, temeljni vidiki, razumevanje razvoja, vloga travme, družinske dinamike in podpora pri zdravljenju
 • Prednosti in pasti sodobnih tehnologij: da uporaba ne postane zloraba
 • Varnost – pot do stika s sabo in drugimi: polyvagalna teorija v praksi
 • Ljubeče odpuščanja družinskih travm – vikend delavnica
 • Psihološke igre: od manipulacije k iskrenosti in bližini
 • Komunikacija
 • Vodenje
 • Hrana, gibanje, življenjski slog in duševno zdravje: celostna psihoterapija
 • Zaposlovanje ranljivih skupin: izzivi in prednosti raznolikega delovnega okolja

V preteklih letih smo za naročnike, partnerje in druge sodelavce uspešno izvedli naštete vsebine:

 • Vključevanje dijakov z Aspergerjevim sindromom (SŠ PET, Društvo ASPI, Kongres vzgojiteljev)
 • Skupnostno delo ter delo s svojci (ZIZRS, Zaposlitvena rehabilitacija)
 • Izzivi pri spremljanju učencev, dijakov in študentov z avtizmom (ZIZRS, Prehod mladih)
 • Pomoč mladostnikom in odraslim z avtizmom (SCA MB)
 • Avtizem in empatija (Združenje Bodi zdrav)
 • Asistent – sopotnik družine z avtizmom (Zavod Modri december)
 • Avtizem in delo z družino (Teološka fakulteta)
 • Avtizem – uvodno predavanje za strokovnjake na področju socialnega varstva (SVZ)
 • ASPI in izzivi odraščanja (Zavod modri december)
 • Log-in ali log-out? (Kongres vzgojiteljev)
 • Dostop do nedostopnih (Društvo vzgojiteljev DD)
 • Zasvojenost v kontekstu zaposlovanje in zaposlitvene rehabilitacije (Zavod Šentprima)
 • Skrita omama (Knjižnica Bežigrad)
 • Kako do stika brez stika (Društvo vzgojiteljev)
 • Vzgojitelj – Opora in kažipot ob poti mladostnikovega razvoja mimo pasti sodobnega časa (Društvo vzgojiteljev)
 • Avtizem v psihoterapiji in svetovalnem delu (SKZP)
 • Relacijska Transakcijska Analiza – Od transakcij k odnosom (Center Persona)

Kontaktirajte nas!

Za uvodni termin pošljite elektronsko sporočilo na info@aleana.si ali nas pokličite.

Srečanje je možno zgolj po predhodnem dogovoru!

Gojimo strast do znanja!

Spletna stran Aleana.si © XWEB