Kaj je avtizem in kako ga lahko prepoznamo? Izkušnje z družinami in strokovnjaki v zadnjih dneh potrjujejo, da še vedno preveč staršev spregleda znake avtizma pri svojem otroku in tudi strokovnjaki, ki obravnavajo otroke, mladostnike in odrasle, večkrat ne vedo, da nasproti njih sedi oseba z avtizmom ali aspergerjevim sindromom. Zato se v tokratnem utrinku posvečam prepoznavanju znakov avtizma..

Tako kot se pri branju zatopim v knjigo, nikoli ne razmišljam o abecedi, ki tvori besedilo zgodbe, podobno je s poglabljanjem v neko področje. Bolj ko se posvečam avtizmu, bolj pozabljam, da marsikdo ne pozna abecede avtizma, nisem predstavila kaj sploh avtizem je, zato objalvjam ta članek.

Glavna diagnostična kriterija za avtizem sta primanjkljaji na področju socialne komunikacije in interakcije ter prisotnost ozko usmerjenih in ponavljajočih se vedenj, aktivnosti in interesov. Težave nastanejo, ker ima oseba drugačen/netipičen/nevrorazličen avtonomni živčni sistema, poenostavljeno povedano imajo osebe z avtizmom drugačne možgane, njihovi senzorni sistemi delujejo neobičajno, to pa se kaže v celotnem funkcioniranju posameznika: osnovne telesne funkcije, govor, mišljenje, čustvovanje …

Netipičen je že razvoj takega nevrorazličnega otroka, zato bodite starši še posebej pozorni na naslednje znake pri malčku in majhnem otroku:

 • preveč ali premalo občutljiv na dražljaje iz okolja (npr. hrup, vonj, svetloba, težave pri hranjenju)
 • pomanjkljiv očesni stik oziroma netipičen stik
 • z očmi ne sledi predmetom
 • ne vrača nasmeha, ko sem jim nasmehnete
 • ne uporablja gest za komunikacijo (mahanje, iztegovanje rok, da jih dvignemo)
 • ob starosti 12 mesecev se še vedno ne odziva na svoje ime, ne blebeta oziroma otroško govori in ne uporablja gest
 • ob starosti 14 mesecev ne kaže s prstom na stvari, ki ga zanimajo
 • ob starosti 16 mesecev še ne spregovori
 • ob starosti 18 mesecev se ne vključuje v domišljijske igre (npr. hrani punčko ali medvedka, igre vlog)
 • ob starosti 24 mesecev še ne izgovarja dvo ali več besednih stavkov s pomenom
 • zaostaja v govoru in komunikaciji, lahko sploh ne govori, lahko dolgo časa ne spregovori, nato pa spregovori v celih in pravilnih stavkih
 • brez očitnega smisla ponavlja besede ali stavke (eholalija)
 • ploska z rokami, guga svoje telo, teka sem in tja oziroma se vrti v krogih

Če prepoznate katerega oziroma več naštetih znakov, se obrnite na razvojno ambulanto. Pri avtizmu je ključna zgodnja diagnoza in takojšnja celostna obravnava, ki spodbuja razvoj avtonomnega živčnega sistema. Zgodnja terapija dela čudeže, saj so mladi možgani najbolj plastični in s pravimi spodbudami lahko njihovo funkcioniranje približamo tipičnemu ter tako dolgoročno pripomoremo k večji samostojnosti in boljšim možnostim vključevanja v družbo.

Kaj pa znaki pri malo starejših otrocih, mladostnikih in odraslih? Če se niste našli med zgoraj naštetimi simptomi, je možnost avtizma še vedno prisotna, saj je avtizem stanje, ki se odraža na spektru in so simptomi lahko zelo različni. Tudi tako imenovani visoko funkcionalni avtizem in aspergerjev sindrom posamezniku lahko onemogoči normalno in samostojno življenje. Zato bodite pozorni tudi na naslednje znake:

 • težko prepoznava in poimenuje svoja čustva, težko si predstavlja miselni in čustveni svet druge osebe
 • na vprašanja odgovarja brez smisla
 • zelo ga vznemirijo že majhne spremembe, potrebuje ustaljeno rutino
 • ima zelo izrazita in ozka zanimanja, ki pa se lahko obdobno menjajo (npr. najprej ga zanimajo dinozavri, nato vse o vesolju)
 • v povezavi z zanimanji je lahko v šoli ali službi izjemno (tudi nadpovprečno) uspešen na enem področju ter ima hkrati velike težave na več ali vseh ostalih področjih
 • težko se vključuje v igro in druge dejavnosti z ostalimi otroki, zlasti mu problem predstavljajo skupinske igre in neformalne aktivnost
 • težko izrazi svoje potrebe in želje ter ne prosi za pomoč
 • komunikacijo razume dobesedno (nerazumevanje humorja, sarkazma, ironije)
 • lahko ima netipično melodijo govora, npr. govori komaj slišno ali zelo glasno
 • ne prepozna in ne razume neverbalne govorice (mimike, gest)
 • težave ima z začenjanjem dejavnosti, za opravila praviloma potrebuje več časa
 • bolj je osredotočen na majhne podrobnosti in ima težave s posploševanjem ter upoštevanjem konteksta in širše perspektive
 • razmišlja izven klasičnih in predvidljivih okvirov
 • težje umiri svoja čustva, njihov avtonomni živčni sistem pa praviloma deluje v stanju ohromitve (shut down, umik) ali stanju boj/beg (fight/flight), kar kaže na to, da so v konstantnem stresu.

Za konec še odstavek o empatiji, za katero pogosto beremo, da je osebam z avtizmom primanjkuje, kar po mojih izkušnjah drži le delno. Osebe z avtizmom imajo izjemno občutljiv senzorni sistem, kar jim omogoča dobro zaznavanje informacij iz okolja, to pa seveda vključuje tudi čutenje. S tem v zvezi imajo osebe z avtizmom običajno zelo močno afektivno empatijo, torej zmožnost čutenja. Del empatije, ki je nujen za kvalitetne medosebne odnose pa predstavlja tudi kognitivna empatija, torej sposobnost prepoznavanja, razumevanja in tudi ustreznega izražanja čustev. Tukaj pri osebah z avtizmom pogosto lahko naletimo na težave, ki jim onemogočajo vzpostavljanje stikov ter ohranjanje medosebnih odnosov. Če poenostavim, osebe z avtizmom zelo močno čutijo, vendar ob tem pogosto ne vedo, kaj naj s svojim čutenjem naredijo, kako naj se pomirijo in kako ustrezno odzovejo.

V kolikor pri svojem otroku ali pri sebi prepoznate, katerega od naštetih znakov, se lahko naročite na posvet. V poglobljenem razgovoru boste dobili odgovore na svoje dileme ter informacije v zvezi z nadaljnjo obravnavo. Sodelujemo z vrsto preverjenih strokovnjakov, ki ponujajo zgodnjo terapevtsko obravnavo za malčke in mlajše otroke, h katerim vas bomo napotili na podlagi dobrih predhodnih izkušenj. V Aleani pa vam lahko ponudimo psihoterapijo za mladostnike, odrasle in družine. Mladostnikom in odraslim v okviru razgovora v reševanje ponudimo presejalni Baron-Cohenov vprašalnik, s katerim preverimo, če pri vas obstaja sum na Aspergerjev sindrom ter interni vprašalnik senzorike, ki ga najdete v zavihku Avtizem. Vabljeni!

Aleana

PSIHOTERAPIJA, PSIHOLOŠKO SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Ime Aleana izvira iz hebrejščine in pomeni razvoj, rast, dvigovanje. Vsakdo ima v sebi neomejene razvojne in duhovne možnosti. Kot terapevt – sopotnik želim posamezniku pomagati, da ozavesti notranje vire moči, razvije svoje sposobnosti ter se samoaktualizira na želenih življenjskih področjih. Pri delu dajem poudarek celovitemu pristopu, zato se v obravnavi posameznika osredotočam na fizični, razumski, čustveni in duhovni vidik.

STOPITE V STIK