Tag Archive for: Supervizija

Drugačni možgani teh posameznikov terjajo prilagoditve s strani terapevtov in strokovnih delavcev zato strokovno delo predstavlja poseben izziv.