from to
Scheduled Delavnica

Supervizijska skupina

V zadnjih letih na vrata terapevtskih sob vedno pogosteje potrkajo osebe z aspergerjevim sindromom, senzornimi posebnostmi, avtizmom, motnjo pozornosti, disleksijo, diskalkulijo in podobno. Tudi kasneje diagnosticirane osebnostne motnje se pogosto razvijejo na predhodno nevroraznolikost.

Vljudno vabljeni psihoterapevti in strokovni delavci, ki se pri svojem delu srečujete z avtizmom in preostalimi oblikami nevroraznolikosti. Toplo dobrodošli strokovnjaki iz vseh podpornih okolij (zdravstvo, socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, zaposlitvena rehabilitacija, …).

Drugačni možgani teh posameznikov terjajo prilagoditve s strani terapevtov in strokovnih delavcev zato strokovno delo predstavlja poseben izziv in je pogosto zelo zahtevno. V supervizijski skupini želim strokovnjakom ponuditi razumevanje in dodatno podporo, ter vas opogumiti, da odprete vrata in ponudite varen terapevtski odnos tem drugačnim posameznikom.

Majhna zaprta skupina

V skupini (max 6 udeležencev) bomo soustvarili varen, razumevajoč in sočuten prostor, znotraj katerega boste lahko naslavljali dileme in vprašanja ter izrazili čutenja in vsebine, ki jih v delovni odnos prinašajo nevroraznoliki klienti in družine.

Za vse dodatne informacije pišite na info@aleana.si ali pokličite na 041 376 691. Prijave sprejemam preko elektronske pošte do zapolnitve mest. Ponujam tudi možnost spremljanja v okviru individualne supervizije. Vabljeni!