Srečanje različnih umov

Vsebine so namenjene nevroraznolikim posameznikom, njihovim staršem, prijateljem, strokovnim delavcem in običajnim osebam, ki želijo bolje razumeti sebe in druge ter pogledati na svet skozi prizmo avtizma. Delavnice posebej toplo priporočam odraslim z aspergerjevim sindromom, saj izkušnje iz tujine kažejo, da olajšajo ter pomagajo okrepiti komunikacijo in medosebno interakcijo. Vsebine so za mlajše težje razumljive, zato prijavo svetujem starejšim od 20 let.

Zbiramo informativne prijave za udeležbo na delavnicah Srečanj različnih umov! Seznanili se bomo s pojmom nevroraznolikosti, specifičnimi senzornimi sistemi, pojmom čustvene varnosti, teorijo empatiziranja-sistematiziranja, uglašenostjo in stili navezanosti, sinhroniciteto v netipičnih odnosih, življenjskimi pozicijami, modelom ego-stanj in razlago komunikacije s pomočjo konceptov Transakcijske analize.

Cikel tematskih delavnic

V skupini sodeluje največ 20 oseb. Na delavnicah na enostaven in lahko razumljiv način pojasnimo delovanje človeških možganov, avtonomnega živčnega sistema in telesa v povezavi s specifičnim zaznavanjem in procesiranjem informacij. Razvoj in delovanje človekove osebnosti, komunikacijo in odnosno dinamiko pojasnimo s pomočjo konceptov Transakcijske analize, pri čemer izpostavimo temeljne razlike običajnih in netipičnih možganov.

Posamezni modul traja 12 ur in ga izpeljemo v enem vikendu (sobota in nedelja – vsak dan 6 ur) ALI tekom enega meseca (enkrat tedensko – 3 ure). V modulih se prepletajo naslednje vsebine:

  • Aspergerjev sindrom kot oblika nevrorazličnosti (teorija empatiziranja— sistematiziranja, različni senzorni sistemi)
  • Poseben stik (gradimo most za uglasitev in razvoj varne navezanosti)
  • Model ego stanj (psihologija osebnosti v slikah)
  • Komunikacija in odnosi (zakaj se ne razumemo in kako lahko to spremenimo)
  • Psihološke igre (odnosi brez drame)
  • Strukturiranje časa in relacijske potrebe (ustvarjanje razumevajočih in sočutnih odnosov med različnimi umi.