Čuječnost, angleško mindfulness, je opredeljena kot zavedanje, spremljanje in sprejemanje sedanjega trenutka. V zadnjem času predstavlja eno od izjemno popularnih metod, tehnik, če ne celo gibanj, ki bi jih vsakdo moral obvladati, da bi nekako preživel v tem hitrem, stresnem, s poplavo raznoraznih dražljajev nabitem vsakdanu.

Oblika čuječnosti je tudi meditacija. Ali pa ravno obratno in je čuječnost oblika meditacije?! Meditacija, ki izhaja iz latinske besede »meditatio« in pomeni »premišljevati, oblikovati«, ima zagotovo daljši staž, četudi je čuječnost trenutno modernejša.

Morda je bistvena razlika med obema praksama ta, da ima meditacija svoje izvore v veri, religiji in filozofiji, medtem ko je precej mlajša čuječnost neke vrste moderna »intrapsihična vadba«, bodypump za možgane oziroma pilates za srce in je zato v vedno bolj ateistični družbi, bolj sprejemljiva (in se tudi lažje prodaja). Osebno sicer lažje zvenim z meditacijo ali molitvijo, čuječnost ali ozaveščenost nekako lahko prebavim, mi pa niti slučajno ni blizu »mindfulness«, kar dobesedno pomeni »polnost uma«, saj si v resnici z meditativno prakso prizadevam svoj um izprazniti … razen če pomeni, da ga napolnim s čim koristnim … npr. s sočutjem in ljubeznijo. Ne glede na poimenovanje sem zagovornica vseh omenjenih praks, jih živim in spodbujam ter uporabljam tudi pri svojem delu.

Pri meditaciji in čuječnosti gre za neke vrste trening oziroma pozornost, ki je običajno usmerjena na intrapsihične procese, opazovanje lastnega dihanja, občutkov v telesu, neobsojajoče opazovanje lastnih misli, pregledovanje lastnih čustev. Vključuje lahko ponavljanje nekega zloga, zvoka, mantre. Lahko poteka v tišini, samostojno, ali pa je vodena bodisi individualno bodisi v skupini, kar je smiselno predvsem za tiste, ki se s prakso šele srečujejo, energija skupine pa dodatno pomaga ustvariti občutke sproščenosti in drugih prijetnih čustev. Meditacijo pogosto izvajamo ob neki zvočni podlagi, saj ustrezen zvok, zlasti točno določene posamezne frekvence, dodatno pomagajo vzpostaviti sproščenost in vplivajo na spremembo možganskega valovanja. Meditacija se lahko izvaja sede, stoje ali celo v gibanju. Tai-chi ali chi-gong sta na primer eni izmed obliki meditacije v gibanju. Meditativen pa je lahko tudi preprost vsakdanji sprehod ali tek. Meditacija sprošča in pomirja ter pripomore k izboljšanju delovanja telesnih funkcij, kot sta krvni tlak in srčni utrip. Prav tako meditativno stanje pripomore tudi k spreminjanju omejujočih prepričanj in na ta način lahko pomaga preseči neželene vzorce uma.

Da pri meditaciji ne gre zgolj za modno muho in komercialni nateg, kažejo tudi znanstvene raziskave, ki potrjujejo pozitivne učinke in dejansko vidne spremembe v možganih tistih, ki prakticirajo meditacijo oz. njene približke. Ne glede na to, kaj počnemo – rešujemo miselni problem, sproščeno gledamo komično gledališko predstavo ali pa globoko spimo – je v naših možganih ves čas prisotna določena stopnja električne aktivnosti. Razvoj nevroznanosti omogoča vedno več natančnega opazovanja in merjenja delovanja samih možganov. Trenutno se za opazovanje in merjenje najpogosteje uporablja EEG (encefalogram), MRI (magnetno resonanco) in fMRI (funkcionalno magnetno resonanco). Merjenje možganskega valovanja z EEG je pokazalo, da se valovanje pod vplivom meditacije spremeni. Tudi slikanje možganov z magnetno resonanco po treh mesecih redne meditativne prakse je pokazalo specifične spremembe znotraj posameznih možganskih področjih in v povezavah med njimi. Spremembe so se pokazale zlasti v tistih področjih, kjer imajo možgani pomembno vlogo pri uravnavanju čustev.

Zlasti zanimiva so bila spoznanja, ki so jih pridobili tekom opazovanja in merjenja možganov Budističnih menihov. Sodelujoče menihe so prosili, da meditirajo s pozornostjo na specifična stanja zavesti, kot sta sočutje in brezpogojna ljubezen. Meritve so pokazale, da so pri njih možganski valovi precej bolj koordinirani, sinhroni in organizirani. Nekateri menihi, ki so imeli za sabo že več kot 50.000 ur meditacije, so možgansko valovanje s pomočjo meditativnih tehnik in osredotočanjem spreminjali »na ukaz«. Meritve so pri njih pokazale povečano delovanje frontalnih režnjev in tistih področij, ki so povezana z višjimi spoznavnimi procesi. Električni impulzi so poleg običajnih tipov valovanja (delta, teta, alfa in beta) odkrili tudi posebno vrsto valovanja, ki ga imenujemo gama valovanje. Slednje je prisotno zlasti takrat, kadar se v možganih ustvarjajo nove povezave.

Tudi v procesu psihoterapije posameznik pregleda in prevrednoti svoja prepričanja, stališča ter zavedanje o sebi, drugih in svetu. Pridobi nova spoznanja o tem, katera prepričanja so zanj dobra, katera pripomorejo k temu, da živi polno življenje, kaj pa je tisto, kar ga omejuje in mu polno življenje onemogoča. Na podlagi novih spoznanj, lahko spremeni svoje odločitve, le-te pa se usidrajo v njegovih možganih v obliki novih povezav. S pomočjo meditacije, čuječnosti, molitve ali drugih podobnih praks za vzpodbujanje sočutja in zavedanja, ki spodbujajo gama valovanje, je to sidranje lahko veliko bolj gladko, lahkotno in učinkovito.

Vsakič znova sem navdušena, ko najdem znanstveno podlago in utemeljitev učinkovitosti tistih dejavnosti, ki imajo svoje izvore v duhovnosti. Ne bi me čudilo, če bi ugotovili, da so naši predniki in njihovi vrači s pomočjo petja, inštrumentov in skupinskega plesa, v svoji skupini spodbujali točno to. Verjetno so intuitivno vedeli tisto, za kar danes potrebujemo meritve.

 

Science Daily (www.sciencedaily.com), Neoriscience News (neurosciencenews.com), Joe Dispenza (2007): Evolve your brain.

Aleana

PSIHOTERAPIJA, PSIHOLOŠKO SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Ime Aleana izvira iz hebrejščine in pomeni razvoj, rast, dvigovanje. Vsakdo ima v sebi neomejene razvojne in duhovne možnosti. Kot terapevt – sopotnik želim posamezniku pomagati, da ozavesti notranje vire moči, razvije svoje sposobnosti ter se samoaktualizira na želenih življenjskih področjih. Pri delu dajem poudarek celovitemu pristopu, zato se v obravnavi posameznika osredotočam na fizični, razumski, čustveni in duhovni vidik.

STOPITE V STIK