Avtizem v psihoterapiji in svetovalnem delu

Avtizem je vseživljenjsko stanje, srečamo ga pri otrocih, mladostnikih in odraslih, globoko se dotakne celotne družine in tudi širše skupnosti. Pomoč, podpora ter prilagoditve so potrebne na vseh nivojih in samo vprašanje časa je, kdaj se bo prav vsak od nas srečal s posameznikom ali družino z avtizmom.

Drugačni klienti potrebujejo prilagojene metode dela.

Delavnica je namenjena psihologom, pedagogom, psihoterapevtom, socialnim delavcem ter drugim strokovnim in laičnim delavcem, ki delate z ljudmi. Posebej toplo vabljeni strokovni delavci Centrov za socialno delo. Na delavnici bodo predstavljeni naslednji sklopi:

  • ABeCeda avtizma: posebnosti senzornih sistemov, kaj je in kaj ni avtizem
  • Posebni možgani: mišljenje, govor, jezik in komunikacija
  • Poseben stik: čustvovanje, uglaševanje, povezovanje in navezanost
  • Mreža pomoči in prilagoditve terapevtskega dela

Vsebina in cilji delavnice

Na delavnici bodo predstavljena temeljna teoretična izhodišča, podprta s konkretnimi primeri iz prakse. Udeleženci se boste učili prepoznavati avtizem med uporabniki svojih storitev ter dobili vpogled v doživljanje in funkcioniranje oseb z avtizmom. Dobili boste napotke za vzpostavljanje terapevtskega/delovnega odnosa in namige, kako prilagoditi svoje delo, sprejeti nemoč in jo učinkovito presegati. Cilj delavnice je, da vam novo naučeno znanje, poglobljeno razumevanje avtizma in pridobljene veščine olajšajo in obogatijo nadaljnje strokovno delo. Delavnica vključuje delo na sebi in učenje na primerih.

Podrobnosti

Delavnico vodi Nevenka Nakrst, psihologinja in psihoterapevtka z večletnimi izkušnjami spremljanja mladostnikov in odraslih z avtizmom.

Delavnica bo predvidoma izvedena jeseni 2024. Točen datum in lokacija bosta posredovana naknadno.

Dodatne informacije in prijava: info@aleana.si ali 041 376 691, sprejemamo do zapolnitve mest. V primeru odjave se kotizacije ne vrača. V kolikor se posameznik ne more udeležiti dogodka, lahko v njegovem imenu ob predhodni najavi pride druga oseba. V ceno je všteto sadje in kava. Za kosilo udeleženci poskrbijo sami.