Project Description

Psihoterapija je proces zdravljenja duše, ki se odvija znotraj sočutnega in razumevajočega terapevtskega odnosa. Vsak človek je v določenem trenutku življenja postavljen pred izziv, ki tako ali drugače zamaje njegov običajni in ustaljeni ritem.

Čustvene stiske, stres, nepričakovani življenjski dogodki in drugi različni problemi, ki jih posameznik ne zmore razrešiti sam, lahko vodijo v resne zdravstvene težave in duševne bolezni. V Aleani ponujamo individualno, partnersko, družinsko in skupinsko psihoterapijo.

Individualno terapijo nudimo v obliki psihološkega svetovanja ali psihoterapije. Namenjena je osebam, ki so se znašle v aktualni stiski ali jih pestijo posledice v preteklosti doživetih travm. Meja med psihološkim svetovanjem in psihoterapijo je tanka in v praksi se obe metodi pogosto prepletata.

Psihološko svetovanje je namenjeno ljudem z vsakdanjimi življenjskimi izzivi, kot so vzgojni problemi, soočanje z dnevnimi stresnimi situacijami, osebnostne krize ter sprejemanje prelomnih življenjskih odločitev. Posameznik v razgovoru s strokovnjakom razvija nove poglede na situacijo in išče ustreznejše načine za razrešitev aktualnega problema.

Psihoterapija v primerjavi s psihološkim svetovanjem traja dalj časa in poleg usmerjenosti na aktualen problem praviloma vključuje tudi razkrivanje preteklih dogodkov, ozaveščanje potlačenih čustev in pomaga posamezniku spremeniti temeljna omejujoča prepričanja o sebi, drugih ljudeh in svetu. Psihoterapevt je za izvajanje psihoterapije dodatno usposobljen. Poleg poznavanja psihoterapevtskih tehnik, ki spodbujajo spremembo pri klientu, ga mora odlikovati tudi odlično poznavanje psihologije osebnosti, psihopatologije in nevroznanosti.

 • Posamezniki, ki iz različnih vzrokov trenutno težje obvladujejo svoje življenje (stres, izgorelost, vzgojne težave, težave v odnosih, izguba bližnjega, strah in tesnoba, dolgotrajna žalost, zaskrbljenost za prihodnost)
 • Posamezniki, ki imajo težave pri prepoznavanju in izražanju čustev
 • Osebe, ki majo težave v duševnem zdravju (depresije, anksioznosti, fobije, psihoze)
 • Posamezniki z različnimi oblikami kemičnih ali nekemičnih zasvojenosti (alkohol, prepovedane droge, odnosi, spolnost, igre na srečo, in tehnologije)
 • Osebe po poskusu samomora
 • Svojci po samomoru ali poskusu samomora bližnjega
 • Svojci oseb z osebnostnimi motnjami (border-line ali narcisizem)
 • Mladostniki in odrasli iz spektra avtizma ali drugače nevrorazlični (ADHD, disleksija, dvojno izjemni)
 • Osebe, ki želijo bolje spoznati same sebe, okrepiti samozavedanje in stremijo k osebnostni in duhovni rasti
 • Edukanti / specializanti Transakcijske analize in drugih terapevtskih smeri

Poleg individualne terapije v Aleani obravnavmo tudi pare, družine in skupine. Tako kot so na eni strani odnosi vir lepega in ljubečega, so na drugi strani lahko izvor trpljenja in bolečine. V primarni družini otrok dobi prve izkušnje, ki oblikujejo njegovo osebnost, čustvovanje in vedenje. S tem paketom informacij, spominov in nezavednih vsebin vstopi v vse nadaljnje odnose v življenju. Naučene vzorce nato praviloma ponavlja v partnerstvu in v kasnejši družini, kjer izkušnje prenaša na svoje otroke. Kadar ti vzorci ustvarjajo pretiran stres ali neobvladljive probleme, lahko bodisi nakazujejo ali pa vodijo v resne duševne težave. V teh primerih se partnerja, starša ali družina lahko vključijo v partnersko ali družinsko terapijo.

 • Pogosti konflikti, prepiri in nerazumevanje

 • Pomanjkanje komunikacije in povezanosti
 • Nezmožnost spregovoriti o težavah, ki vas pestijo
 • Izguba medsebojnega spoštovanja, občutek osamljenosti, odtujenost, ugašanje ljubezni in spolne privlačnosti
 • Nezvestoba ali ločitev
 • Zasvojenost ali duševne težave enega ali obeh partnerjev
 • Različni sistemi vrednot (povsem drugačni pogledi na duhovnost, družino, denar, delo, zdravje, preživljanje prostega časa)
 • Vzpostavljanje zdravih in podpornih medgeneracijskih odnosov
 • Težave ali neusklajenost pri vzgoji otrok
 • Nevrorazličnost enega ali obeh partnerjev (avtizem, adhd, disleksija, diskalkulija, dispraksija, skotopični sindrom)
 • Sestavljena družina
 • Skupino za starše nevrorazličnih otrok in mladostnikov

 • Skupinsko psihoterapijo za specializante psihoterapije
 • Skupinsko psihoterapijo po principih transakcijske analize
 • Skupino za ženske
 • Podporno skupino za osebe z avtoimunskimi obolenji
 • Dinamično skupinsko terapijo za mladostnike

Psihoterapija je uspešna kadar se posameznik prostovoljno odloči za vključitev in ima željo po spremembi. V partnersko ali družinsko terapijo odsvetujemo vključevanje »na prisilo«. Izkušnje kažejo, da je manj uspešna. V kolikor se vaš(a) partner(ka) ali otrok ne želi vključiti, svetujemo, da se v terapijo vključite sami. Že sprememba lastnega vedenja, razmišljanja in čutenja lahko pozitivno vpliva na razrešitev medosebnih stisk in problemov.

Kontakt

Telefon: 041 376 691
Email: info@aleana.si

Lokacija

Ljubljanska 64, Domžale (2. nadstropje)

Uredne ure

Srečanje je možno le po predhodnem dogovoru

Cenik

Uvodno srečanje (90 min): 80€

Individualna psihoterapija (60 min): 60€

Psihoterapija para ali družine (60 min): 90€

Skupinska psihoterapija (90 min): 50€

Storitve

PSIHOTERAPIJA, AVTIZEM, SKOTOPIČNI SINDROM IN COACHING
2020-06-29T21:12:59+02:00

Psihoterapija

Psihoterapija je proces zdravljenja duše, ki se odvija znotraj sočutnega in razumevajočega terapevtskega odnosa. Vsak človek je v določenem trenutku življenja postavljen pred izziv, ki tako ali drugače zamaje njegov običajni in ustaljeni ritem. Čustvene stiske, stres, nepričakovani življenjski dogodki ... Preberi več.

2020-06-29T21:12:28+02:00

Avtizem

Avtizem je pervazivno razvojno stanje, ki je nevrobiološko pogojeno in vpliva na vse vidike socialnega razvoja in funkcioniranja. Močno zaznamuje življenje posameznika in tudi njegove okolice. Zlasti izrazito se dotika družinskih članov, predvsem mame, saj je med njo in novorojenim ... Preberi več.

2020-06-22T12:33:57+02:00
Skotopični sindrom

Skotopični sindrom

Irlen ali skotopični sindrom je ena od oblik nevrorazličnosti in predstavlja posebnost v vidnem zaznavanju. Možganski vidni korteks na svojstven način predeluje vidne signale, zaradi česar prihaja do časovnega zamika pri sprejemanju in obdelovanju posameznih svetlobnih valovnih dolžin oziroma celo do nezmožnosti ... Preberi več.

2020-06-22T09:06:58+02:00

Coaching

Voditeljstvo v svojem bistvu in globini predstavlja odnos. Je odnos med posamezniki, ki si prizadevajo voditi in tistimi, ki se odločijo slediti. (Kouzes & Posner, 2002) Voditeljstvo je odločitev, je izjemna odgovornost in je proces. Kadarkoli poskušate vplivati na vedenje ... Preberi več.

Vprašajte nas