Project Description

Voditeljstvo v svojem bistvu in globini predstavlja odnos. Je odnos med posamezniki, ki si prizadevajo voditi in tistimi, ki se odločijo slediti. (Kouzes & Posner, 2002)

Voditeljstvo je odločitev, je izjemna odgovornost in je proces. Kadarkoli poskušate vplivati na vedenje drugih z namenom, da bi dosegli nek skupen cilj in spremembo, ste stopili v čevlje voditelja. Voditelji za prihodnost imajo sposobnost celostnega vpogleda v situacijo in odnose, prizadevajo si dosegati pozitiven družbeni učinek in preko čuječnosti v komunikacijo s sodelavci vključujejo tako um, kot tudi svoje čutenje in srce.

Človek se kot posameznik rodi v gnezdo socialnih odnosov. Odlikuje ga zmožnost socialnega učenja in izjemen potencial za razvoj komunikacije, ki skupaj s čustveno navezanostjo predstavlja most med skupnim in individualnim. Razumevajoči in sočutni odnosi so okolje, v katerem duhovno in osebnostno rastemo. Manjša nesoglasja in konflikti predstavljajo neizogibne delčke medosebnega prostora, ki pomembno prispevajo k osebnostni rasti posameznika in organizacije kot celote. Nastajajo zaradi razlik, ki jih prinašajo posameznikovi osebnostni dejavniki, pogledi na svet, vrednotni sistem, način čustvovanja, vedenja in razmišljanja. Ti dejavniki v medosebni prostor vnašajo dinamiko, ki na individualnem in skupinskem nivoju poskrbi za nenehno spreminjanje, prilagajanje, rast in učenje. Železo se brusi z železom, ljudje pa se brusimo v odnosih – v zdravih odnosih se tako skriva potencial, da vsak od nas postane diamant. Odličen voditelj poleg doseganja skupnih organizacijskih ciljev, svoje sodelavce navdihuje tudi za osebno spremembo, rast in razvoj, ter tako zagotavlja spontano rast tudi v podjetju. Če so bili vodje v preteklosti osredotočeni na individualne cilje podvržene lastnemu egu, so voditelji prihodnosti osredotočeni na skupnost, enost, povezanost, ki jo dosegajo s pomočjo sočutja in empatije.

V Aleani ponujamo coaching za voditelje prihodnosti, ki poteka v treh ciklih s po 12 srečanji. V prvem ciklu je v ospredju odnos do sebe in odnos do sodelavcev.

Uvodoma se osredotočimo na spoznavanje vaših osebnostnih lastnosti in tipa vodenja, ki ste ga razvili spontano. Skupaj z vami analiziramo vaše delovno okolje in ugotovimo, kakšen tip vodenja bi bil najbolj ustrezen glede na vaše osebne karakteristike, dinamiko v organizaciji ter vrednote in cilje, ki jih zasledujete.

V drugem ciklu se osredotočimo na razvoj komunikacijskih veščin, strategij za razreševanja konfliktov ter mehanizmov za uravnavanje čustev pri sebi in pri drugih ljudeh. Pozornost namenimo različnim delovnim stilom, upravljanju časa ter umetnosti inspiriranja.

Tretji cikel je namenjen poglabljanju naučenega in utrjevanju na novo priučenih vzorcev. V vsebino tretjega cikla glede na individualne želje in potrebe vključimo eno od dodatnih tem:

  • Zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami
  • Prednosti zaposlovanja nevrorazličnih
  • Medgeneracijski timi
  • Vodenje milenijcev
  • Izzivi ženskih voditeljic
  • Uvod v kvantno voditeljstvo.

Po končanem tridelnem treningu se lahko vključite v nadaljevalni trening Kvantnega voditeljstva ali se odločite za individualno spremljanje, ki poteka v obliki mesečnih individualnih ali skupinskih srečanj.

Kontakt

Telefon: 041 376 691
Email: info@aleana.si

Lokacija

Ljubljanska 64, Domžale (2. nadstropje)

Uradne ure

Ponedeljek in sreda od 13.00 do 14.00 (po telefonu ali elektronski pošti)

Srečanje je možno le po predhodnem dogovoru

Cenik

Individualni coaching (60 min): 120€

Trening za voditelje (12 srečanj): 850€

Storitve

PSIHOTERAPIJA, AVTIZEM, SKOTOPIČNI SINDROM IN COACHING
2021-04-11T17:45:31+02:00

Psihoterapija

Psihoterapija je proces zdravljenja duše, ki se odvija znotraj sočutnega in razumevajočega terapevtskega odnosa. Vsak človek je v določenem trenutku življenja postavljen pred izziv, ki tako ali drugače zamaje njegov običajni in ustaljeni ritem. Čustvene stiske, stres, nepričakovani življenjski dogodki ... Preberi več.

2021-04-11T17:44:22+02:00

Podpora projektom in programom

Kadar si nekaj resnično želimo uresničiti, bomo našli način. Kadar želja ni pristna, bomo našli izgovor.« (neznani avtor) V Aleani pomagamo pri razvijanju in realizaciji srčnih, ustvarjalnih ter kakovostnih projektov in programov na področju zdravstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva ter ... Preberi več.

2021-04-11T17:38:57+02:00

Avtizem

Avtizem je pervazivno razvojno stanje, ki je nevrobiološko pogojeno in vpliva na vse vidike socialnega razvoja in funkcioniranja. Močno zaznamuje življenje posameznika in tudi njegove okolice. Zlasti izrazito se dotika družinskih članov, predvsem mame, saj je med njo in novorojenim ... Preberi več.

2021-04-11T17:35:22+02:00
Skotopični sindrom

Skotopični sindrom

Irlen ali skotopični sindrom je ena od oblik nevrorazličnosti in predstavlja posebnost v vidnem zaznavanju. Možganski vidni korteks na svojstven način predeluje vidne signale, zaradi česar prihaja do časovnega zamika pri sprejemanju in obdelovanju posameznih svetlobnih valovnih dolžin oziroma celo do ... Preberi več.

2021-04-11T17:33:45+02:00

Coaching

Voditeljstvo v svojem bistvu in globini predstavlja odnos. Je odnos med posamezniki, ki si prizadevajo voditi in tistimi, ki se odločijo slediti. (Kouzes & Posner, 2002) Voditeljstvo je odločitev, je izjemna odgovornost in je proces. Kadarkoli poskušate vplivati na vedenje ... Preberi več.

2021-04-11T17:27:27+02:00

Izobraževanje

Znanje je zaklad, ključ do njega pa je praksa.« (Lao Tse) V Aleani v okviru naših storitev posebno skrb namenjamo pripravi izobraževalnih vsebin. V ta namen se stalno strokovno izpopolnjujemo, sledimo novostim in raziskavam ter spremljamo razvoj stroke pri nas in ... Preberi več.

Vprašajte nas