Strokovno združenje za celostno psihosocialno pomoč

 • Douglas Malloch

  Dober les ne raste z lahkoto. Močnejši kot je veter, močnejša so drevesa.

 • Jung

  Človek ne postane razsvetljen tako, da si predstavlja podobe luči, temveč z ozaveščanjem svoje temne strani.

 • Konfucij

  Naša veličina ni v tem, da nikoli ne pademo, marveč v tem, da se vsakič znova poberemo.

 • Kitajski pregovor

  Ne moreš preprečiti, da bi ptice žalosti letale nad tvojo glavo, lahko pa preprečiš, da se ugnezdijo v tvojih laseh.

 • Osho

  Ljubezen je pristna edino takrat, ko pušča svobodo.

 • Rumi

  Včeraj sem bil pameten in sem želel spremeniti svet. Danes sem moder, zato spreminjam samega sebe.

 • Louise L. Hay

  Svoje omejitve premagujte tako, da se z njimi soočite z ljubeznijo in pogumom.

Transakcijska analiza

Transakcijska analiza (TA) je celovita teorija osebnosti in sistemska psihoterapija za osebnostno rast in doseganje osebne spremembe.


Več o tem

Motnja avtističnega spektra

Motnja avtističnega spektra (MAS) je pervazivna razvojna motnja, ki je nevrobiološko pogojena in vpliva na vse vidike socialnega razvoja.


Več o tem

Aspergerjev sindrom

Skupina za odrasle z MAS

Spomladi 2016 smo v Strokovnem združenju Aleana začeli z izvajanjem terapevtske skupine za odrasle visokofunkcionalne osebe z motnjo avtističnega spektra.


Več o tem

 
 

O Aleani

Strokovno združenje Aleana je organizacija, katere namen je izvajanje različnih programov pomoči, samopomoči, svetovanja in delavnic za spodbujanje avtonomije, uresničevanje osebnostnih potencialov, čustveno opismenjevanje, razvijanje empatije ter osveščanje o zdravem načinu življenja.

Strokovnjaki združenja pri svojem delu uporabljamo znanja, izkušnje, metode in tehnike iz področja psihologije, psihoterapije, socialnega dela, alternativne medicine in drugih sorodnih pristopov. Glavno vodilo pri strokovnem delu je prepričanje o aktualnem obstoju notranjih virov moči posameznika, ki mu jih pomagamo ozavestiti in razvijati do te mere, da se posameznik lahko samoaktualizira na želenih življenjskih področjih.

Eckhart Tolle

Jaz nisem moje misli, moja čustva, moja doživetja. Jaz nisem vsebina mojega življenja. Jaz sem Življenje. Jaz sem vesolje, v katerem se vse dogaja. Jaz sem zavest. Jaz sem Zdaj. Jaz sem.